Tag: oleo mac

  • ಒಂದು ಸೂರು; ಪರಿಹಾರ ನೂರಾರು

    ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿರಂಗದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ; ಕೃಷಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಗ್ರಿಮಾರ್ಟ್’ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. …