Tag: ನಿಫಾ ಬಾವಲಿ ಕೀಟನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು

  • ಕಾಯುವ ಬಾವಲಿಗಳ ಕೊಲ್ಲುವುದೇಕೆ …?

    ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 16. ಇದು ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ.  ಮೊದಲಿಗೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಜಿಕ್ಕೊಡೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ …