Tag: ಮೈಸೂರು-ಪಾಕು-ಪ್ರಸಾದ

  • ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಪ್ರಸಾದ !

    ಅರೇ ಏನಿದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಪ್ರಸಾದ ! ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತೇ. ಇದು ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೋಮ್‌ ಮೇಡ್‌ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್.‌ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು …