Tag: Racism

  • ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಪದರಪದರಗಳ ಅನಾವರಣ

    “ಅಮೆರಿಕಾದ ಕುಕೇಶಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ, ವರ್ಣಬೇಧ, ತಾತ್ಸಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. …