Tag: ಕೊಂಗಾಟ

  • ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ; ಮಾಡು ಬಾ ಕೊಂಗಾಟವ

    ಕಾಂತಾರ ಸಿನೆಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಲಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ “ಕೊಂಗಾಟ” ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿರುವ ಸಿನೆಮಾ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ತೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಂಗಾಟ‌ …