Tag: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

  • ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ !

    ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ನು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತಾವ್ನೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಲ್ವ ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಫೆ …