Tag: The Painted Bird – director -international film festival -Václav Mar – cinema -l –

  • ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಾನಾಮುಖಗಳ ಅನಾವರಣ

    “ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇವಿಲ್ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಮೂಲತಃ …