Tag: ಮುಂಜಾನೆ – ವಾಯುವಿಹಾರ – ಚಿಂತನೆ – ಲಹರಿ – ನವಿರು – ಡಾ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ- ಮೈಸೂರು

  • ವಾಯುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ

    ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನೇಕ ನೋಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವುಗಳ …